அமிழ்தினி தனசேகரன்

ஒளிப்படக்கலை சார்ந்து தொடர்ந்து இயங்கி வருபவர். 100க்கும் மேற்பட்ட ஒளிப்படக்கலை சார்ந்த கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். பெஸ்ட் போட்டாகிராபி டுடே இதழ், கேமரா அக்ஸ்கியுரா மின் இதழ் ஆகியவற்றில் கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். 50க்கும் மேற்பட்ட ஒளிப்படக்கலைப் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தியுள்ளார். “குவியம்” இவரது முதல் நூல்.

Amilthini Books © Allrights Reserved